Veterankommitténs Styrelse 2023

NAMN ROLL MOBIL E-post
Börje Welin Ordförande 070-762 27 62  
Sören Nordlöf Sekreterare 070-591 01 07  
Börje Filmberg Kassör 070-609 30 69  
Laine Holmgren Ledamot 076-805 12 41  
Christina Lindqvist Ledamot/Tävlingsled. 076-595 57 03  
Lars Andersson Tävlingsledare 070-555 87 60  
Agneta Palm Tävlingsledare 070-523 34 99  
Leif Thörling Tävlingsledare 073-101 22 23  
Mikael Ny Tävlingsledare 070-626 32 11  
Torsten Johansson Tävlingsled.(Matchspel) 070-491 51 68  

Dokument

Diverse dokument finns att läsa nedan.