Öppettider/Kontakt

Reception/Golfshop
Stängt för säsongen!

När klubbhuset är stängt får man tillgång till omklädningsrum och gym med sin "blipp".

Restaurang Ågesta Krog se länk: Ågesta Krog (Dagens Lunch vardagar 10:30-14:30)
Måndag-Lördag: 09:00-18:00
Söndag: 09:00-17:00

Tel: 08-447 33 30
E-post: info@aggk.se

Kiosk (efter hål 9)
Stängt för säsongen!

Kansli
Måndag-fredag 09:00-11:30
Tel: 08-447 33 30
E-post: info@agestagk.se

Drivingrange
Öppettider: Dygnet runt. (Måndagar är rangen stängd till 10:00 p g a plockning) 
Kreditkort eller rangekort. 

Varmt Välkomna!