Pierre Fulke Design tar fram ny Masterplan för Ågesta GK!

Under Höstmötet 2021 framlades en motion om ny bansträckning. Motionen avslogs med förbehåll att Styrelsen skulle återkomma till Höstmötet 2022 med förslag på hur 18-hålsbanan skulle kunna utvecklas.

Mot bakgrund av det har klubben skrivit avtal med Pierre Fulke Design om framtagande av en långsiktig utvecklingsplan för våra banor och övningsområden en så kallad Masterplan. Planen kommer att innefatta 18-hålsbanan, 9-hålsbanan och våra övningsområden.

Den kommer att vara långsiktig och skall finansieras med egna medel vilket betyder att när vi har ekonomisk möjlighet kommer vi att genomföra delar i planen. 

Pierre Fulke Design är en av Sveriges mest meriterade banarkitekter med bl a ombyggnation av Kristianstad GK och Visby GK, som både är rankade top 10 i Sverige.

Han kommer att påbörja arbetet hos oss under våren och vi räknar med att ha ett konkret förslag att presentera på ett extra årsmöte under 2023.

Mvh/Styrelsen

Kommentarer