Vår verksamhet

Ågesta har en omfattande Junior- och Elitverksamhet med över 150 barn, ungdomar och elitspelare i träning. Verksamheten drivs av Junior & Elitkommittén genom våra två tränare och flera engagerade ledare.

Vision och målsättningar

  • Erbjuda alla medlemmar en möjlighet att spela och utvecklas genom idrottsverksamheten i klubben.
  • Den organiserade träningsverksamheten (golf och fys) bygger på att öka intresset för att tävla och fostra tävlingsspelare.
  • Fostra barn och ungdomar till ansvarsfulla människor som visar respekt för normer och regler både inom golfen samt mot andra människor, såväl vuxna som barn.
  • Skapa en klubbkänsla där spelarna är stolta över Ågesta GK som klubb och att de agerar som goda representanter både på och utanför banan.
  • Att erbjuda såväl bredd- som elitverksamhet så att alla i klubben skall kunna utvecklas efter bästa förmåga på den nivå man befinner sig.
  • Ge barn och ungdomar en intressant och utvecklande golfträning med hög kvalité.
  • Erbjuda alla ledare utbildning, information och verktyg som stimulerar och inspirerar till att ta hand om ungdomarna och juniorerna.
  • Bidra till att de som vill ges möjlighet att studera på golfgymnasium.